Kosten lidmaatschap

Onderstaand vind je alle informatie over de kosten om bij ons te sporten. Als het lastig is om dit te betalen, is er voor zowel jeugd als volwassenen een fonds wat je hierbij kan ondersteunen!

Les kosten

Bij V&K kun je voor een vast lidmaatschap of een flexibel lidmaatschap kiezen. Als je regelmatig komt sporten zal een vast lidmaatschap voordeliger zijn. Denk je dat je niet regelmatig komt of weet je niet precies in welke groep je wilt sporten, dan past een flexibel lidmaatschap misschien beter bij jou.

Is het lastig om de kosten voor het lidmaatschap te betalen, dan is er voor zowel jeugd als volwassenen een fonds wat je hierbij kan ondersteunen! Kijk hiervoor verder op deze pagina.

De kosten van deze lidmaatschappen vanaf 1-1-2021 zijn als volgt:

Leeftijd

Soort kosten

Vast lidmaatschap

Flexibel lidmaatschap

Alle leeftijden Inschrijfgeld

€20 eenmalig

€20 eenmalig

Kosten les €4,50 voor 1 lesuur per week* €60 voor 10 lessen
KNGU bondscontributie €28,60 per jaar €0
* bij meer lesuren per week gaan de kosten per lesuur omlaag, bekijk hiervoor de lesuren_kosten tabel 2021

Regels voor een vast lidmaatschap:

 • Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de betaling van de eerste contributie betaald. 
 • De contributie wordt in vijf termijnen geïnd. De contributieperioden zijn september/oktober, november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni. De incasso vindt plaats in het begin van de maand in de maanden september, november, januari, maart en mei.
 • Naast bovenstaande contributie wordt er bondscontributie geïnd. Deze contributie draagt V&K af aan de KNGU. 
 • De inning van de bondscontributie vindt elk jaar in januari plaats. Als een lid in de loop van het jaar lid wordt, wordt bij start van het lidmaatschap in het:
  • 1e kwartaal de volledige bondscontributie gerekend;
  • 2e kwartaal voor 3/4 deel bondscontributie gerekend;
  • 3e kwartaal voor 2/4 deel bondscontributie gerekend;
  • 4e kwartaal voor 1/4 deel bondscontributie gerekend.

Voorwaarden flexibel lidmaatschap:

 • Met een flexibel lidmaatschap mag je deelnemen aan alle breedtesport lessen binnen de vereniging
 • Per les van 45 of 60 minuten wordt een vakje afgetekend
 • Na aanmelding en ontvangst van betaling ontvang je bij de eerstvolgende les een strippenkaart 
 • De strippenkaart is persoonsgebonden
 • De strippenkaart is 1 jaar geldig na datum van uitgifte 
 • Deelname aan een les wordt afgetekend op de strippenkaart

Gezinskorting voor vast lidmaatschap

Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 50%, dus ook voor het vierde, vijfde, enz., gezinslid. De korting wordt berekend over de goedkoopste uren.

Langdurig niet aanwezig?

Bij langdurige ziekte of zwangerschap kun je via een mail aan ledenadministratie@venkuden.nl aanvragen om tijdelijk de kosten van het lidmaatschap niet te betalen, waarbij de volgende regels gelden:

 • betaling van een lopende periode worden niet terugbetaald.
 • betaling van de bondscontributie wordt niet opgeschort, omdat je wel lid blijft.
 • je meldt direct wanneer je weer komt sporten, via een mail aan ledenadministratie@venkuden.nl

Automatische incasso

 • Leden, die nog betalen per nota betalen daarvoor €2,00 per keer extra.
 • Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

Aanmaningen 

 • Bij de eerste aanmaning wordt €3,50 aan extra kosten berekend.
 • Bij een tweede aanmaning wordt €5,00 aan extra kosten berekend.
 • Na een derde aanmaning mag het lid de lessen niet meer volgen voordat het openstaande bedrag is voldaan.
   

Extra kosten wedstrijdsporters

Wedstrijdpaspoort

Iedere deelnemer aan een wedstrijd georganiseerd door de KNGU dient over een wedstrijdpaspoort te beschikken. Het secretariaat van V&K vraagt deze aan. De kosten voor verlenging of nieuw wedstrijdpaspoort zijn €5,50 per seizoen.

Inschrijfgeld wedstrijden

De kosten voor de wedstrijden worden gedeeltelijk door de deelnemers en gedeeltelijk door V&K betaald. Het bedrag is afhankelijk van de wedstrijddiscipline, het aantal wedstrijden en het niveau. De bijdrage voor de deelnemer is als volgt: 

Acrogym A/B/C (p.p)
 • Tot en met 3 wedstrijden €35,00
 • Vanaf 4 wedstrijden of meer €50,00
Acrogym D/E (p.p)
 • Tot en met 3 wedstrijden €35,00
 • Vanaf 4 wedstrijden of meer €50,00
Turnen Dames divisie 1 t/m 4
 • Tot en met 3 wedstrijden €35,00
 • Vanaf 4 wedstrijden of meer €60,00
Turnen Dames divisie 5 en 6
 • Tot en met 2 wedstrijden €25,00
 • Vanaf 3 wedstrijden of meer €40,00

Ander wedstrijden dan de reguliere regio-, district- en bondswedstrijden georganiseerd door de KNGU zullen volledig voor rekening van het deelnemende lid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld clubteam wedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en andere toernooien. 

In maart wordt het aantal wedstrijden waarin in de kwalificatieperiode deelgenomen is in kaart gebracht en zal er via een automatisch incasso door de ledenadministratie het juiste bedrag worden geïncasseerd. 

Als je door de trainster bent aangemeld voor een wedstrijd worden de kosten doorbelast door de organisator en derhalve ook bij de deelnemer geïncasseerd. Bij onvoorzien omstandigheden beslist het bestuur. 

Jeugd Sport Fonds

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen 3 weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem deze mee naar de intermediair. Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder. 

Activiteitenfonds voor volwassenen

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of bibliotheek. Daarom heeft de gemeente Uden een speciale regeling: het activiteitenfonds. Deze regeling vergoedt kosten van maatschappelijke activiteiten voor volwassenen.

Bereken uw recht

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze of andere financiële vergoedingen? Met het digitale programma Bereken uw recht ziet u op welke gemeentelijke regelingen u misschien recht heeft en kunt u deze meteen aanvragen.

Meer weten over het activiteitenfonds voor volwassenen? Lees hier verder.