Organisatie

V&K hanteert een bestuursstructuur op basis van portefeuillehouders en commissies. Het bestuur zet het beleid in grote lijnen uit, maar de operationele uitvoering wordt overgelaten aan diverse portefeuillehouders en commissies.

De portefeuillehouders maken deel uit van het algemeen bestuur van V&K. Het voordeel van het werken met portefeuillehouders en commissies is dat de continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd.

Commissies zorgen voor een spreiding van de te verrichten taken en werkzaamheden, waardoor de vereniging minder afhankelijk wordt van een (te) beperkte groep van personen en daardoor minder kwetsbaar. Daarnaast bieden commissies ruimte aan leden om hun creativiteit en ideeën in dienst te stellen van de vereniging, iets wat het draagvlak binnen de vereniging ten goede komt. Binnen de vereniging zien we naast commissies die een structureel karakter hebben, ook commissies met een tijdelijk doel, bijvoorbeeld een jubileumcommissie.

Organogram V&K Uden 

Portefeuille verdeling

Voorzitter

Koen Andringa voorzitter@venkuden.nl

Penningmeester

Edwin Borsje penningmeester@venkuden.nl

Secretaris

Maaike Coenen secretariaat@venkuden.nl

HR

Myrtille van Hout hr@venkuden.nl

Technische Zaken | PR & Communicatie

Janne Bijker  janne.bijker@venkuden.nl 

Accommodatie 

Suze de Jong

bestuur@venkuden.nl