Een droom die uitkomt voor V&K!

14 juni 2021, een historische dag in het bijna 63-jarige bestaan van V&K Uden! Door wethouder Ingrid Verkuijlen, voorzitter Koen Andringa en penningmeester Edwin Borsje wordt een meerjarige huurovereenkomst ondertekend met betrekking tot een permanent ingericht zaaldeel in het recentelijk opgeleverde “Ontmoetingsplein Mellepark”.

V&K – een vereniging in beweging; op ludieke en sportieve wijze worden maandag 14 juni om 09:00 uur de handtekeningen aan het papier toevertrouwd. Reeds vanaf de jaren negentig is er onder leiding van Diana Boelhouwers (oud-voorzitter en erelid van V&K, onderscheiden met een lintje van de Koning voor onder anderen deze inspanningen voor de vereniging) door V&K gelobbyd voor een (eigen) ingerichte accommodatie zodat leden elkaar hier kunnen “Ontmoeten door Sport”. Toen er zich in 2018 een nieuwe kans voordeed, is dit opgepakt door een nieuwe enthousiaste groep onder leiding van Suze de Jong en Albert Zwaans. Met het ontwikkelen van Ontmoetingsplein Mellepark, de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering in 2018 van V&K en het raadsbesluit van de gemeente Uden is de droom van V&K in mei 2021 gerealiseerd.

Binnen het gehele proces van ruim drie jaar rondom de ontwikkeling en de bouw van Ontmoetingsplein Mellepark is er nauw en zeer prettig samengewerkt met verschillende hoofdgebruikers. Vanuit V&K is bestuurder Suze de Jong betrokken geweest om samen met De Palster, Kanteel Kinderopvang, OBS Camelot en de gemeente Uden een fantastische ontmoetingsplek te creëren voor iedereen! De afgelopen periode is een van de zaaldelen voorzien van een permanente opstellingen van materialen van V&K, waaronder een valkuil en een wedstrijdvloer. Door de permanente opstellingen zijn veel betere en professionelere omstandigheden gecreëerd voor trainers, assistenten en alle leden. Daarnaast hoeft er nu niet meer voor elke les uitgebreid te worden opgebouwd en naderhand te worden afgebroken.

De kersverse voorzitter Koen Andringa is trots op iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van de lang gekoesterde droom: “Door deze zalen kunnen we onze verschillende disciplines (leden tussen de 2 en 86 jaar) nog meer verbinden tot een hechte vereniging en nog meer de verbinding opzoeken met samenwerkingspartners en de wijk. Tevens hebben al onze leden en ouders van leden door het Ontmoetingsplein een ruimte om elkaar en de wijk te ontmoeten voor, tijdens en na het sporten. Daarnaast hebben we heel veel zin om een bijdrage te gaan leveren in de ‘reuring’ die er ontstaat bij een dergelijke multifunctionele accommodatie, onze (ouders van) leden zullen zich onder anderen in gaan zetten binnen de horeca van het ontmoetingsplein: V&K, jouw springplank voor een leven lang bewegen met plezier”!

“De leden hebben de afgelopen tijd enorm toegeleefd naar de ingebruikname van de nieuwe zaal, de timing van het opheffen van de corona-beperkingen rondom binnensport en het opleveren van de zaal kon bijna niet beter”, aldus Janne Bijker, bestuurder van V&K en zeer nauw betrokken geweest bij het gehele bouwproces. “Echter, het zal niet zo zijn dat we ons aanbod terugtrekken uit andere wijken van de gemeente, wij willen nog steeds toegankelijk en dichtbij zijn voor iedereen dus ook in andere wijken blijft ons aanbod bestaan, Mellepark wordt alleen ons vlaggenschip”.

Penningmeester Edwin Borsje is heel blij met alle initiatieven die leden de laatste maanden hebben ontplooid om hun bijdrage te leveren aan de financiering van de permanente opstelling. Vanaf het najaar 2020 zijn er allerlei acties gehouden, van lege flessen verzamelen tot auto’s wassen en van stroopwafels verkopen tot het maken van kerststukjes. Door deze bijdragen, het opgebouwde vermogen in de laatste jaren en een beperkt bedrag aan externe leningen kon de inrichting van leverancier Bosan worden voldaan en nog belangrijker: iedereen binnen de vereniging heeft zijn/haar schouders onder de realisatie van onze droom gezet en zo meegebouwd aan ‘ons thuis’!

V&K Uden heeft ambitieuze toekomstplannen. Naast de veelvuldige sport- en beweeglessen in de nieuwe zalen zullen er na de zomer ook “sportfeestjes” kunnen worden geboekt en zullen er in de schoolvakanties activiteiten worden georganiseerd. Tevens kan de permanent ingerichte zaal worden gehuurd door o.a. scholen en andere (sport)verenigingen.

Het sport- en beweegaanbod bij V&K Uden is zeer veelzijdig. Van guppiegym voor de peuters met hun ouders tot en met bewegen voor (ex-)hartpatiënten, van acrogymnastiek tot freerunnen en van breedtesport tot wedstrijdsport. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden bij V&K? Neem dan een kijkje op de website www.venkuden.nl of stuur een mail naar info@venkuden.nl. Alvorens lid te worden zijn altijd twee proeflessen gratis bij te wonen.

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/venk-uden-tien-jaar-onder-de-pannen-in-mellepark-andere-clubs-welkom~a0573eba/

https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/178319/een-droom-die-uitkomt-voor-v-k-uden-huurovereenkomst-is-geteken?fbclid=IwAR3JLm4KZyP65h5H7bzf5I2ZG2q9kV8WSsoJZlSJHeV-NKvr3pY6RAslR_M

Tekenmoment2

 

Tekenmoment3

 

Springplank