Lesaanbod Volwassenen

Wij zijn een gymnastiekvereniging in de breedste zin van het woord! Zie onderstaand ons gevarieerde sportaanbod voor volwassenen.

Bodyworkout

Aerofit

Deze work-out wordt volledig op muziek gegeven. In dit uur train je kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en coördinatie. Je bent lekker actief bezig en je traint je algemene fitheid. Deze les bestaat uit een warming-up, een conditioneel gedeelte, een krachtgedeelte in stand waarbij soms ook gewichtjes en dynabands gebruikt worden. Het laatste gedeelte van de les besteden we aan grondoefeningen waar vooral de buik en rugspieren, been en bilspieren aan bod komen.

Deze les is geschikt voor dames die graag wat willen doen aan hun algemene fitheid en het leuk vinden om dit met ondersteuning van muziek te doen. 

 

Fitgym

Hart in Beweging (HIB)

Fitgym

Verantwoord bewegen voor (ex)-hartpatiënten                    

Het is alweer meer dan 30 jaar geleden, dat bij gymnastiekvereniging V&K de afdeling “Hart In Beweging” werd opgericht. Bij Hart In Beweging, in het kort genoemd H.I.B., bestaat al die jaren de mogelijkheid dat (ex) hartpatiënten op verantwoorde wijze en onder deskundige leiding aan recreatieve sportbeoefening deel kunnen nemen. Het is een gegeven dat mensen na het doormaken van hartproblemen en lichamelijke, maar soms ook psychische problemen kunnen hebben. Het is immers een ingrijpende gebeurtenis in zijn of haar leven. Gebruikelijk is dat na het ontslag uit het ziekenhuis de patiënt een revalidatieprogramma afwerkt. Na deze revalidatieperiode is het gewenst en raadzaam dat zij het programma doorzetten. Het is nu bekend dat zonder vervolg op de revalidatie men snel weer terugvalt tot een lager niveau. Het deelnemen aan recreatieve sportactiviteiten bevordert niet alleen het zelfvertrouwen, maar ook de lichamelijke conditie wordt zo op het gewenste peil gehouden. Om u hierbij behulpzaam te zijn, stelt de afdeling H.I.B. van V&K u in de gelegenheid om aan deze sportactiviteiten mee te doen.

Niet alleen het conditionele aspect is belangrijk, van waarde zijn eveneens de sociale contacten met de overige H.I.B.-leden en het beleven het van spelplezier. Gedurende al onze sporturen is het geruststellend te weten dat er een verpleegkundige aanwezig is. De les wordt gegeven door een trainer die hiervoor is opgeleid. Jaarlijks wordt zij bijgeschoold om op het gewenste niveau te blijven.

Conditie 55+ers

Al sinds jaar en dag zijn er speciaal voor 55+ sporturen gereserveerd bij V&K. Elke woensdag en donderdag wordt er in sporthal Mellepark en de Wervel hard aan de conditie gewerkt in de ruimste zin van het woord. Er wordt ruim aandacht besteed aan alle spiergroepen en na afloop wordt er samen gezellig een kopje koffie gedronken. Er wordt les gegeven door speciaal voor deze doelgroep opgeleide trainers.

HIB

Conditie dames

Naast conditietraining op muziek wordt er ook op een meer traditionele manier bij V&K aan de conditie gewerkt. In een les word er door middel van loopvormen, grondoefeningen en station circuits gewerkt aan het verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht.                                             

Zit Fit 

Zit Fit is een beweegles voor volwassenen en ouderen met een beweegbeperking en daardoor afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator of krukken, maar wel graag willen bewegen. Tijdens de les wordt er gewerkt aan de algehele conditie waarbij de oefeningen met behulp van een stoel en/of zittend uitgevoerd worden. Na de les is er de mogelijkheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 

Bewegen Zonder Zorgen (BZZ)

De afdeling BZZ bestaat uit een groep vrouwen die na een cursus met trainer / maatschappelijk werkster wekelijks sporten in een groep. De groep groeit gestaag.

Het is een groep waar de vrouwen veel steun aan elkaar hebben. Allen hebben veel problemen en het sporten wordt als middel gebruikt om gedachten te verzetten en contacten te leggen in de groep. Een aantal keren per jaar organiseren we een ontbijt met thema bij Vivaan. De thema's gezonde voeding en goed slapen zijn al aan de orde geweest. Daaruit is een 6-weekse cursus voortgevloeid. Voor informatie kunt u contact opnemen via info@venkuden.nl.