Privacy policy

Je persoonlijke gegevens, je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je lid bent. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@venkuden.nl.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor V&K persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, namelijk:

 • Lidmaatschap. Wanneer je je aanmeldt als lid vragen we om je gegevens zodat we je kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden. Dit gaat om informatie via nieuwsbrieven over het reilen en zeilen van de vereniging, contributieheffing en het uitnodigen voor bijeenkomsten zoals een ledenvergadering.
 • Promotie. Tijdens lessen en evenementen kunnen er foto's en video's gemaakt worden. Bij toestemming, te vermelden bij aanmelding of op een later moment bij de ledenadministratie, kan dit materiaal gebruikt worden voor publicatie ter promotie van de vereniging.
 • Overeenkomsten met arbeidskrachten en vrijwilligers. Voor het betalen van salaris of een vrijwilligersvergoeding zijn ook persoonsgegevens benodigd. Ook het BSN-nummer wordt gevraagd om inkomsten aan te kunnen geven bij de Belastingdienst.
 • Medicijnenoverzicht van (ex-)hartpatiënten die deelnemen aan Hart in Beweging. Wij vragen het medicijnenoverzicht aan onze leden die deelnemen aan Hart in Beweging opdat er snel en adequaat gehandeld kan worden bij deze risicogroep in het geval van een incident. Bij een incident wordt dit overzicht gedeeld met de medisch behandelaar.

E-mail

Wij maken gebruik van een nieuwsbrief en om onze leden op de hoogte te houden. Wanneer je toestemming geeft voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Daarnaast wordt het mailadres gebruikt voor de registratie van de clubapp. Je ontvangt via de mail een uitnodiging en kunt hierbij zelf de app installeren. 

Wij verklaren verder dat

 • We in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) verwijzen naar onze privacy policy op de website.
 • We nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
 • Personen binnen die vereniging die met persoongegevens werken, dit doen met computers waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 • Opgeslagen persoonsgegevens beveiligd zijn met een back-up.
 • We geen persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • We alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 
 • We financiële gegevens volgens de wettelijke verplichting 7 jaar bewaren.
 • We passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.
 • We alleen persoonsgegevens verwerken van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op! Vragen kun je per post richten aan V&K Uden, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 454, 5400AL Uden of per e-mail richten aan info@venkuden.nl.


Uden, 30-03-2019