YES! We mogen weer binnen sporten!

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari is aangekondigd dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus versoepeld worden en ook binnensporten weer toegestaan is. Alle leeftijdsgroepen mogen vanaf zaterdag 15 januari 5.00 uur weer volledig sporten.

Er gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte. Dat betekent dat we vanaf morgen weer volgens ons reguliere lesrooster lesgeven. 

Wel zullen de basisregels rondom corona in acht moeten worden genomen, zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden (niet tijdens het sporten), voldoende ventileren en het tonen van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar voor binnenruimtes op sportlocaties. Helaas wordt er nog geen publiek of horeca toegestaan in de sporthal en ook mogen de wedstrijden op dit moment nog niet worden opgestart. Wat dit betekent voor het vervolg van het wedstrijdseizoen zal later bekend worden gemaakt door de KNGU. 

Sportprotocol
Graag verwijzen we jullie naar ons sportprotocol. Neem deze goed door en houd je aan de regels. Alleen zo kunnen we op een veilige manier weer sporten en bewegen. Mochten er in de komende dagen vanuit NOC*NSF en/of KNGU nog wijzigingen komen in de protocollen, informeren we jullie hier vanzelfsprekend over. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, berichten we jullie. Houd daarom de berichtgeving in de gaten.

We wensen jullie heel veel sport & beweeg plezier! 

Sportieve groet, 
Bestuur V&K